ลงทะเบียนรับ Samsung Harman Kardon Soundbar HW-N850 หรือ Samsung Soundbar HW-N650 พร้อมรับประกันสินค้า Samsung TV 3 ปี สำหรับลูกบ้าน Q Chidlom

REGISTER to receive a free Samsung Soundbar and a 3-year warranty for Samsung TV

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านโครงการ Q Chidlom เท่านั้น เมื่อซื้อสิ้นค้า Samsung QLED TV รุ่นที่ร่วมรายการได้แก่ Q9F ขนาด 75” และ 65”/ Q8C ขนาด 65” และ 55” / Q7F ขนาด 75”และ 65” และ 55” / Q6F ขนาด 65” และ 55” และเมื่อซื้อ The Frame ขนาด 65” และ 55” และ 49” ผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Power Buy Central Chidlom และ Power Buy Central World ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2562
  • รับฟรี Samsung Harman Kardon Soundbar HW-N850 มูลค่า 25,990 บาท หรือ HW-N650 มูลค่า 14,990 พร้อมรับประกันสินค้า Samsung QLED TV และ The Frame 3 ปี ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ เมื่อลงทะเบียนตามเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/tv/qchidlom สำเร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี โดยบริษัท Samsung จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Samsung Harman Kardon Soundbar HW-N850 หรือ HW-N650 ให้กับลูกบ้านโครงการ Q Chidlom ตามที่อยู่ที่ของโครงการเท่านั้น ภายใน 60 วัน
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกบ้านโครงการ Q Chidlom โดยแสดงใบปลิวโฆษณาที่ได้รับจากบูธประชาสัมพันธ์ซัมซุง ณ จุดขายเพาเวอร์บาย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-689-3255

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

ข้อมูลจัดส่งสินค้า Samsung Soundbar

ทาง Samsung จะดำเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้
(Samsung will process the delivery at the address specified below.)

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

?
?

หลักฐานยืนยันการชำระเงิน (Proof of purchase)

เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น และการรับสะสมพิเศษ
(CONDITIONS OF THE PROMOTION)

แสดงเพิ่มเติม

เงื่อนไขสำหรับการจัดส่งสินค้า / การคืนสินค้า
(CONDITIONS FOR DELIVERY AND RETURN POLICY)

แสดงเพิ่มเติม