ลงทะเบียน Giga Promotion (Samsung Sound Tower)
รับ ไมโครโฟน Shure รุ่น SV100

รับ ไมโครโฟน Shure รุ่น SV100 มูลค่า 1,290 บาท เมื่อลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิประโยชน์
จากการซื้อ Samsung Sound Tower

 • รุ่น MX-T70/XT
 • รุ่น MX-T50/XT

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

หลักฐานยืนยันการชำระเงิน (Proof of purchase)

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

* กรุณากรอกข้อมูลตามจริงเพื่อใช้อ้างอิงในการรับของรางวัล

ที่อยู่ (Address)

ข้อมูลจัดส่งสินค้า ไมโครโฟน Shure รุ่น SV100

ทาง Samsung จะดำเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้
(Samsung will process the delivery at the address specified below.)

กรณีจัดส่งที่อยู่ต่างจากข้างบน (Shipping to different from above address)


เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น
(CONDITIONS OF THE PROMOTION)

 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ Samsung Sound Tower ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2563 – 31 พ.ค. 2563 ที่นำเข้าและจัดหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด(บริษัทฯ) จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเวปไซด์ www.ssthwarranty.com/gigapromotion ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563
 • ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและให้เอกสารดังต่อไปนี้เมื่อลงทะเบียนผ่านเวปไซด์ www.ssthwarranty.com/gigapromotion
  • สำเนาใบกำกับภาษี
  • รุ่นของ Samsung Sound Tower ที่ซื้อ (รุ่น MX-T70/XT หรือ MX-T50/XT)
  • วันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี
  • ที่อยู่ในการจัดส่งของสมนาคุณ
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • บริษัทฯ จะจัดส่ง ไมโครโฟน Shure รุ่น SV100 ผ่านทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วันหลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลง
 • จำกัดสิทธิการรับ ไมโครโฟน Shure รุ่น SV100 สูงสุด 1 เครื่อง /ลูกค้า ตลอดรายการ และจำกัดจำนวนเฉพาะ 200 ท่านแรกที่ลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
 • สิทธิในการได้รับ ไมโครโฟน Shure รุ่น SV100 จะถูกยกเลิกในทันทีหากท่านทำการคืนสินค้าหรือยกเลิกการซื้อ Samsung Sound Tower
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติตต่อหมายเลขโทรศัพท์ 065-579-3311, 081-578-2233 หรือไปที่ www.ssthwarranty.com/gigapromotion
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าโปรดแจ้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่ของท่านที่เป็นปัจจุบันให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะส่ง ไมโครโฟน Shure รุ่น SV100 ตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เท่านั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อหรือทำการจัดส่งของสมนาคุณได้เนื่องจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ไม่ถูกต้อง ถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของสมนาคุณดังกล่าว
 • เงื่อนไขการรับประกันไมโครโฟน Shure รุ่น SV100 จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ผลิตและนำเข้าสินค้า บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น กรุณาติดต่อบริษัทผู้นำเข้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์